Projektet

Bostadsrättsföreningen Pollux är en återuppbyggnad av bostäder med träfasader som så länge varit borta ur denna centrala del av Lidköpings stadsbild. Där de gamla trähusen stått en gång för länge sedan byggs nu 24 radhus, om än på en högre höjd, med en tydlig koppling till det som varit förlorat och nu skapas på nytt.

Föreningen kommer inrymma allt från välplanerade tvåor till rymliga fyror i etage med vackra uteplatser.

Pollux har ett fantastiskt läge mitt i stadens kärna. Några minuters promenad tar dig till Vänerns strand och på vägen passerar du stadens centrum med Nya Stadens torg, ett stort antal butiker och restauranger.

Jörgen Ehn – Beställare och fastighetsägare

Idé, bakgrundshistoria?
Att kunna erbjuda moderna bostäder med den tillgänglighet som ett modernt boende kräver med ett så lågt miljötryck som möjligt samt att återskapa den känslan och miljö som en gång fanns i dessa kvarter.

Vilken är din roll i projektet?
Beställare/ fastighetsägare.

Hur ser du på projektet och vad det kan tillföra?
Projektet är ganska avancerat när det t ex gäller belastningar ner i marken från en påbyggnad på befintligt huskropp. Dessutom är processen med länsstyrelse och kommun viktig och med höga krav på lyhördhet och god balans mellan olika områden. Det har varit en öppen och bra process där vi har enats om gemensamma mål som ligger i allas intresse.Vi hoppas det kommer bli ett mysigt och spännande inslag i Lidköpings stadskärna.

Något i projektet som varit särskilt utmanande hittills?
Att hitta balansen mellan ekonomisk hållbarhet, riksintresse och kulturmiljö.

Egna tankar om dina insatser så här långt?
Vi har goda förutsättningar för att kunna skapa ett fantastiskt boende i centrala Lidköping och jag skall göra allt jag kan för att förverkliga denna boendeidyll mitt i stan.

Hans Kihlén – Arkitekt

Vilken är din roll i projektet?
Jag har varit med och utformat idén sen några år tillbaka. Det har varit klassiskt arkitektjobb med skissning, presentation, utredningar samt rena ritningsarbeten.

Vad kan projektet tillföra Lidköping?
Jag tycker hela idén är väldigt spännande och komplex. Det börjar ju med att försöka omvandla fasadutseendet från 60-/70-talet, med den klassiska ”köplådan” till ett utseende som mer ska slå an till den klassiska utformningen från tidigt 1900-tal runt om i kvarteret, bevara det som finns men samtidigt bygga på byggnaden en våning.

Sen ska ju det bli ett fantastiskt boende, med nästan en radhuskaraktär mitt i centrum. Ett sätt att bevara kvartersstaden men samtidigt komplettera med ett luftigare mera modernt boende högst upp i huset.

Något som varit särskilt utmanande hittills?
Det är givetvis statiken, att bygga en ny byggnadskropp ovanför ett bevarat parkeringsdäck utan att förstöra för mycket för de befintliga hyresgästerna på entréplanet. Sen att inte vara för skymmande för grannar, detta tycker jag blivit mycket bra med de tre bygglamellerna på taket med trädgårdar emellan istället för en jämn omgivande höjning.

Egna tankar om dina insatser så här långt?
Det har varit en intressant process med skiftningar under tid, från början fanns det en vidare idé som sen kokat ner i detta. Ett stimulerande uppdrag.

Anders Hansson – Stadsarkitekt

Vilken är din roll i projektet?
Min roll är att ge kommunens bild av stadens utveckling till fastighetsägaren och dels att bevaka gestaltningen utifrån allmän synpunkt, som den kommunala representant jag är. Jag har varit delaktig i framtagandet av detaljplanen och kommer att granska bygglovet när det kommer in.

Vad kan projektet tillföra Lidköping?
Lidköpings stadskärna är en populär stadsmiljö med många arkitektoniska kvaliteter och detta projekt kommer att bli en spännande variant av boende i staden. En ny form av grönt boende där småhuskänslan plötsligt ligger mycket centralt i Lidköping.

Projektet bidrar till att öka andelen boende i centrala delar och ökningen, när fler rör sig i staden, kommer även den sociala tryggheten att öka. Det är ett hållbarhetsprojekt där man bevisar att det går att använda äldre bebyggelse på ett nytt sätt utan att riva och bygga nytt.

Något som varit särskilt utmanande hittills?
Att finna balansen mellan ett ekonomiskt hållbart projekt och en god och väl gestaltad livsmiljö. Det finns krav på en passande arkitektur i stadsbilden som kännetecknar den riksintressanta kulturmiljön i Lidköpings 1600-tals plan för stadskärnan. Dessutom ska projektet vara fullt tillgängligt för funktionsnedsatta och uppfylla krav på cykelparkeringar och bilparkering. Många delar som tillsammans gör ett bra projekt.

Egna tankar om dina insatser så här långt?
Det har varit en god dialog och kommunen har varit följsam i processen med att ta fram detaljplan med de speciella förutsättningar som projektet har. Att bygga på en mycket karaktäristisk byggnad i en känslig kulturmiljö är något som berör både allmänhet och myndigheter. Mina insatser som ”bollplank” är begränsad eftersom kommunen inte ”äger ” projektet, men jag har svarat snabbt och deltagit aktivt i diskussioner i de tidiga skedena av projektet för att få projektet i hamn.

För kommunen är det ett viktigt projekt då man kan uppfylla kommunens långsiktiga mål med den här typen av exploateringen i känsliga miljöer.